קמח טף mix - שי של הטבע

21.10 ₪
לנמנעים מגלוטן, פחות מ-20 PPM
   

למה זה טוב?