קמח סורגום - שי של הטבע

17.10 ₪
לנמנעים מגלוטן, פחות מ-20 PPM
   

למה זה טוב?